Týdenní plán od 20. 10. do 24. 10. 2014

Český jazyk

 • Párové souhlásky uvnitř slov
 • Podstatná jména a slovesa, uč. str. 24-28
 • Sloh: základy mluveného projevu
 • Psaní: slova, věty – opisování bez chyb, doplňování
 • Čtení: pověst, hlasité čtení, čtení s porozuměním, uč. str. 39-42

Anglický jazyk

 • Seznámení se spelováním – anglická abeceda

Matematika

 • Násobení 9
 • Násobení a dělení 8
 • Procvičování násobení a dělení čísly 0-7
 • Sčítání a odčítání do 100
 • Slovní úlohy
 • G: polopřímky opačné
 • Uč. str. 22-23, 25

Prvouka

 • Naše vlast
 • Evropa
 • Uč. str. 14, PS str. 16-18

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem – vyřezávání

Výtvarná výchova

 • Halloween, tempery

Hudební výchova

 • Nácvik písně Ach synku, synku
 • Notová osnova, hlouslový klíč, noty C1-C2

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 1. 24. 10. – plavecký výcvik (náhradní termín za 28. 10.)
 2. 27.-29.10. – podzimní prázdniny
 3. 30. 10. – vydlabávání dýní s panem Chmelařem
 4. 31. 10. – společná akce Strašidel se nebojíme, odchod od školy v 17 hodin, bližší informace na Elce 24. 10.
PROCVIČUJ SI UČIVO
Jazyk český Angličtina Matematika Prvouka
 V-F Barvy Násobky 8 Pražský hrad
 V-F Škola Násobení 8 Státní hymna
 Z-S Potřeby  Násobení 2-8 Státní symboly
 Z-S Potřeby 2  Dělení 7 Klenoty
 Ž-Š Moje třída  Dělení 8 Státy EU
 Ž-Š Barvy Násobilka Evropa puzzle
 Mix Barvy  Zdolej horu  
    Násobení 9  
    Formule  

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top