Týdenní plán od 12. 9. do 16. 9. 2011

Český jazyk

 • Význam slov.
 • Mateřský jazyk.
 • Výjmenovanná slova.
 • Slovní druhy.
 • Učebnice str.5-6, 8-11.
 • Ps str. 6-8, 13

Český jazyk – sloh

 • Mluvní cvičení.
 • Osnova vypravování.

Anglický jazyk

 • Opakování učiva.
 • 1. lekce.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 1 000.
 • Jednotky délky.
 • Učebnice str. 6-8.
 • Geometrie: různoběžky.

Vlastivěda

 • Česká republika, zákony, symboly.
 • Učebnice str. 3-4.

Přírodověda

 • Základní podmínky života.
 • Vzduch a voda.

Pracovní činnosti

 • Stříhání a lepení.

Výtvarná výchova

 • Zážitek z prázdnin.

Hudební výchova

 • Nácvik písně.
 • Délka not.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 • Dne 13. 9. jedeme plavat. S sebou plavky, ručník, přezůvky na bazén. Děti se budou učit 1. a 5. hodinu. Pošlete potvrzení a 350 Kč za plavecký výcvik.
 • Ve středu 14. 9. se konají třídní schůzky v 16.00 hodin ve 4. A.
 • Na Vv a PV vybíráme 100,- Kč.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top