Týdenní plán od 5. 9. do 9. 9. 2011

Český jazyk

 • Procvičování učiva z 3. třídy.
 • Mateřský jazyk.
 • Učebnice str. 3-6.

Český jazyk – sloh

 • Řečnická cvičení – téma prázdniny.

Literární výchova

 • Literatura, spisovatel, básník.
 • Čítanka str. 5-7.

Anglický jazyk

 • Opakování slovní zásoby.
 • Jednoduché věty.

Matematika

 • Procvičování násobilky.
 • Sčítání a odčítání do 1000.
 • Slovní úlohy.

Vlastivěda

 • Domov, v němž žijeme.

Přírodověda

 • Podmínky života na Zemi.
 • Učebnice str. 7-8.

Informatika

 • Zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik při práci s PC.

Pracovní činnosti

 • Dodržování bezpečnosti práce.

Výtvarná výchova

 • Zážitek z prázdnin.

Hudební výchova

 • Rytmizace a melodizace říkadel.

Tělesná výchova

 • Atletika.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Obalte prosím dětem všechny učebnice a sešity. Donést cvičební úbor a kufříky s potřebami pro výtvarnou výchovu, ručníky.
 2. Budeme potřebovat 2 fólie, jednu malou a jednu velkou.
 3. Na soubor map do vlastivědy vybírám 87 Kč.
 4. Na plavání jedeme poprvé 13. září. Informace pošlu po dětech.
 5. Třídní schůzky se budou konat 14. září v naší třídě od 16.00 hodin (informace o nové elektronické žákovské).

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ UČIVO!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Vyjmenovaná slova Násobilka Čísla
Slovní druhy Tučňáci Barvy
Vzorce souvětí Mach a Šebestová Pozdravy

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top