Týdenní plán od 5. 6. do 9. 6. 2023

Český jazyk

 • Vlastní jména osobní a místní – procvičování.
 • Slovní druhy – procvičování (podstatná jména, slovesa, předložky, spojky).
 • Fixace pravopisných jevů  (tvrdé a měkké souhlásky, spodoba).
 • SCv: adresa.
 • Uč. str. 100-102.

Čtení

 • Čtení se správnou intonací.
 • Čtení jako zdroj informací.
 • Vyhledávací čtení.
 • Práce s textem.
 • Výrazné čtení básně po přípravě.
 • Čítanka str. 148 – 153, pracovní listy.

Psaní

 • Opis, přesmyčky, hádanky.
 • Písanka str. 33-35.

Matematika

 • Dělení číslem 5.
 • Procvičování násobení a dělení čísly 0, 1, 2, 3, 4.
 • Slovní úlohy.
 • Procvičování sčítání a odčítání do 100.
 • PS str. 33-35.

Prvouka

 • Domov.
 • PS str. 76-77.

Pracovní vyučování

 • Batikování.

Výtvarná výchova

 • Batikování.

Hudební výchova

 • Nácvik písně Hej, meduli!, opakování písní o zvířatech.
 • Noty c1-c2.

Tělesná výchova

 • Projekt Trenéři do škol – jóga.
 • Atletické disciplíny.

Doplňující informace pro rodiče:

 • 6. 6. – školní výlet do Family parku Skalka v Ostravě – viz odkaz https://www.skalkaostrava.cz/.
 • 9. 6. – Tv  na hřišti – obuv na cvičení venku.

Jitka Hlaváčková, třídní učite

Back To Top