Týdenní plán od 5. 4. do 9. 4. 2021

Pondělí

 • st. svátek

Úterý

 • ČJ učebnice str. 89 projdeme ústně na online hodině + cvičení 6 si děti doplní a přepíší do ČJ – Š doma s rodiči
 • M – str. 18 /1,2,3 + děti si na hodinu matematiky připraví 20 stejných předmětů (knoflíky, kostičky, kolečka, vršky, dílky stavebnic….)
 • Čítanka – str. 103
 • Písanka – str. 8/přepiš si jen písničku (nezapomeň: každý verš na nový řádek – neroztahuj písmo)

Středa

 • ČJ – učebnice str. 111/bě, pě, vě, mě
 • M – str. 18, 19/1,2, 4 + cv. 3 si děti vypočítají doma pod dohledem rodičů
 • PRV uč. str. 48, 49
 • Čítanka – str. 104
 • Písanka – str. 8/dopiš stranu

Čtvrtek 

 • ČJ – uč. str. 109/i,í,y,ý – opakování tvrdých a měkkých souhlásek + cv. za c) přepiš do ČJ – D pouze 3 řádky (po betonové hřiště)
 • M – G měření, rýsování úseček daných délek + rýsování přímek
 • Čítanka – str. 105
 • Písanka – str. 9/5 řádků

Pátek

 • ČJ – opakování učiva
 • M – str. 20/1,2,3 (4)
 • PRV – opakování – jaro
 • Čítanka str. 106 + čtení knih vlastního výběru
 • Písanka str. 9/zbytek strany

Informace pro rodiče

 1. Online výuka probíhá každý den po skupinách v přidělených časech.
 2. Děti s rodiči vypracovávají z týdenního plánu vše, co je tučně označeno a podtrženo.
 3. Úkoly vypracované během dopoledne potřebuji zaslat na (messenger, EDUPAGE) ještě týž den, nejpozději do 14 hodin.
 4. Kdo se na online výuku nepřihlásí (lékař, nemoc..), vypracuje vše, co je v týdenním plánu k danému dnu vypsané (i nepodtržené).
 5. Můžete mi odesílat nahrávky prezentací přečtených knih do čtenářské soutěže.
 6. Nezapomínejte na procvičování prostřednictvím odkazů – viz níže, jsou při distanční výuce důležitou součástí docvičování učiva!

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Cvičení bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně Dělení 2 Části rostlin
Další docvičování bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně Dělení 2 – procvičování Jarní práce na zahrádce
Doplňování y,ý,i,í po tvrdých a měkkých souhl. Procvičování dělení 2 Části stromů
Opakování spodoby Násobení a dělení 2 Chaloupka na vršku – Jak píšťalka pomohla

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top