Týdenní plán od 19. 4. do 23. 4. 2021

Český jazyk

 • Procvičování zájmen a číslovek
 • Věta jednoduchá a souvětí

Český jazyk – sloh

 • Média a reklama

Anglický jazyk

 • Podle zadání p. učitelky

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem
 • Pravidelné obrazce
 • Přímky kolmé a rovnoběžné

Vlastivěda

 • Orientace na mapě, slepé mapy
 • Pardubický kraj, Olomoucký kraj

Přírodověda

 • Smyslová soustava

Informatika

 • Psaní Zav, kontrola úrovně a probírané lekce

Pracovní činnosti

 • Práce s drobným materiálem – náramky, obrázky- mozaika

Výtvarná výchova

 • Funkce teplých a studených barev k dotváření prostoru

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Pobyt venku za vhodného počasí

Doplňující informace pro rodiče

Od pondělí 19. 4. výuka ve škole podle rozvrhu, nezapomeňte přezůvky a nejlépe dvě roušky, svačinu a vše na výuku. Doplňte psací potřeby a pomůcky do geometrie. Výuka končí v pondělí  až čtvrtek ve 12.20 hod. a 12. 30 hod. podle nástupů na obědy, v pátek v 11. 40 hod.

V pondělí a ve čtvrtek budou vždy všichni žáci testováni ráno ve třídě za asistence tř. učitelky a p. asistentky. V případě nástupu v jiný den opět budou testováni. Dodržujeme všechna pravidla jako dříve, dezinfekce rukou, nechodíme mimo třídu jen po dohodě s vyučujícím.

Třídní schůzka konzultační je naplánována až v dalším týdnu ve čtvrtek 29. 4. 2021

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Jazyk český Přírodověda Vlastivěda
Desetinná čísla Zájmena Smyslová ústrojí Pardubický kraj
Opakujeme geometrii Shoda podmětu a přísudku Opakuj si Olomoucký kraj
Back To Top