Týdenní plán od 12. 12. do 16. 12.

 • 5. A
 • 387× přečteno

Český jazyk

 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Hrdinové dětských knih, dětská literatura cizích zemí
 • Přednes textu

Český jazyk – sloh

 • Vánoční tradice
 • Úpravy textů

Anglický jazyk

 • Projekt Můj kamarád

Matematika

 • Průměrná rychlost, řešení slovních úloh
 • Pamětné výpočty
 • Výpočty obsahu

Informatika

 • Orientace na klávesnici PC
 • Základy formátování – velikost písma

Vlastivěda

 • Obnovení republiky
 • Poválečný vývoj

Přírodověda

 • Rozmanitost životních podmínek na Zemi

Pracovní činnosti

 • Sněhulák – provlékání nití

Výtvarná výchova

 • Vánoční papírořez

Hudební výchova

 • Koledy
 • Poslech – J. J. Ryba Česká mše vánoční

Tělesná výchova

 • Přetahy, přetlaky
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

Taťána Hazuchová, třídní učitelka 

Back To Top