Týdenní plán od 5. 12. do 9. 12.

 • 5. A
 • 489× přečteno

Český jazyk

 • Základní skladební dvojice
 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Orientace v pravidlech JČ

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – osnova

Anglický jazyk

 • My favourite pop group
 • Kolik? How much?

Matematika

 • Pamětné výpočty
 • Písemné dělení
 • Výpočty obsahu

Informatika

 • Orientace na klávesnici PC
 • Psaní ZAV

Vlastivěda

 • 2. světová válka
 • Obnovení republiky

Přírodověda

 • Opakování učiva o Vesmíru

Pracovní činnosti

 • Sněhulák – protahování nití

Výtvarná výchova

 • Prostorové vidění

Hudební výchova

 • Rytmizace, melodizace
 • Nácvik koledy

Tělesná výchova

 • Šplh
 • Překážkový běh

Doplňující informace pro rodiče

Taťána Hazuchová, třídní učitelka 

Back To Top