Týdenní plán od 19. 12. do 23. 12.

 • 5. A
 • 505× přečteno

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem
 • Základní větné členy
 • Přednes textu, hrdinové knih, texty s vánoční tématikou

Český jazyk – sloh

 • Osnova, grafický materiál

Anglický jazyk

 • Vánoční svátky – zvyky, koledy

Matematika

 • Pamětné početní příklady
 • Řešení slovních úloh
 • Výpočty obvodu a obsahu

Vlastivěda

 • Poválečný vývoj

Informatika

 • Velikost písma
 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí PC

Přírodověda

 • Vliv životních podmínek na rostliny a živočichy
 • Vývoj člověka – DVD

Pracovní činnosti

 • Vánoční papírořez

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Poslech – J. J. Ryba – Česká mše vánoční
 • Koledy s doprovodem

Tělesná výchova

 • Přetahy a přetlaky
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Hezké prázdniny, příjemné prožití Vánoc, vše dobré v novém roce 2012 přeje

 Taťána Hazuchová, třídní učitelka 

Back To Top