Týdenní plán od 5. 11. do 9. 11. 2022

Český jazyk

 • Opakování  – slovesa
 • Podmět a přísudek holý, rozvitý

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Dle vyučujícího

Matematika

 • Pamětné dělení
 • Slovní úlohy
 • Obsahy čtverce a obdélníku

Vlastivěda

 • Život mezi dvěma válkami

Přírodověda

 • Fauna a flora v jednotlivých oblastech Země

Informatika

 • Práce s klávesnicí
 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Vánoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení prostorového vidění

Hudební výchova

 • Hudební improvizace
 • Opakování písní – karaoke

Tělesná výchova

 • Překážkový běh
 • Sportovní hry
matematika český jazyk
dělení dvojciferným dělitelem druhy podmětu
zaokrouhlování opakování vyjmenovaných slov
obvod diktát
Back To Top