Týdenní plán od 19. 12. do 23. 12. 2016

Čtení

 • Čtení slabik, slov a vět s písmenem K
 • Opakování

Psaní

 • Psaní slabik a slov z probraných písmen

Matematika

 • Číselná řada  0 – 9
 • Počítání do 7 a 8
 • Psaní číslice 8,9

Prvouka

 • Tradice Vánoc, zvířata v zimě

Pracovní vyučování

 • Vánoční dekorace

Výtvarná výchova

 • nevyučuje se

Hudební výchova

 • nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Pohybové a sportovní hry, pravidla her, sportovní chování

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu jedeme do kina, vyučují se pouze první dvě hodiny. S sebou pouzdro a pomůcky do těchto dvou hodin. Do kina si děti mohou vzít drobné na popcorn.
 2. Ve čtvrtek proběhnou ve třídách besídky. Děti si přinesou maličkou krabičku cukroví místo svačinky a nezapomenou na dárek pro kamaráda.
 3. V pátek jsou již vánoční prázdniny.
Český jazyk Matematika Prvouka
Vánoční čtení Počítáme do 9  Řazení čísel do 9  Porovnávání Vánoce  Písnička

Přeji všem dětem i rodičům Vánoce plné radosti a rodinné pohody!

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top