Týdenní plán od 19. 12. do 22. 12. 2011

Český jazyk

 • Procvičování slovesného času.
 • Určování mluvnických kategorií u sloves.
 • Procvičování vyjmenovaných slov.
 • Učebnice str. 61-63.

Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu (vánoční svícny).

Český jazyk a literatura

 • Texty s vánoční tématikou.
 • Čítanka str. 66-68.

Anglický jazyk

 • Vánoce.
 • Sloveso to be, zápor.
 • Jednoduché věty.

Matematika

 • Převody jednotek.
 • Porovnávání a zaokrouhlování čísel větších než 10 000.
 • Učebnice str. 10-11.

Vlastivěda

 • Procvičování, orientace na mapě.
 • Pohoří, nížiny, vodstvo.
 • Jezera, rybníky, přehrady.
 • Učebnice str. 22-23.

Přírodověda

 • Les, patra lesa.
 • Rostliny a živočichové lesa.
 • Učebnice str. 23-25.

Pracovní činnosti

 • Vánoční vystřihovánky.

Výtvarná výchova

 • Dokončení výkresu.

Hudební výchova

 • Koledy.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 20. 12. jedeme plavat. Odjezd v 7.30 hodin od školy. Návrat v 10.15 hodin ke škole. Učíme se PŘ a ČT.
 2. Ve čtvrtek 22. 12. se budeme učit 2 hodiny. Pak si uděláme vánoční besídku. Děti si donesou dárek pro kamaráda a pár kousků cukroví, CD s hudbou nebo pohádkou. 
 3. Od pátku 23. 12. začínají vánoční prázdniny, které trvají až do 2. 1. 2012. Do školy nastupují děti v úterý 3. ledna.
 4. Kontrolujte prosím známky a informace na Moje EL-KA.
 5. Všem přeji krásné, pohodové Vánoce a šťastný vstup do Nového roku!!!!!

Regína Hajná, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Slovesa Násobení a dělení na čas Vánoce
Vyjm. slova – had Jednotky délky Slovíčka Vánoce
Slovní druhy Čísla do milionu Krátké odpovědi
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Sloveso to be
Lesní plody Hory a pohoří Zápor to be
  Vodstvo – řeky Věty
    Postav si sněhuláka

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top