Týdenní plán od 12. 11. do 16. 11. 2012

 • 4. A
 • 535× přečteno

 

Český jazyk

 • Určování slovních druhů – opakování
 • Vyjmenovaná slova po „m“ a „s“
 • Literatura – podzimní báseň

Český jazyk – sloh

 • Popis děje

Anglický jazyk

 • Poslechová cvičení
 • Čísla 13 – 100
 • Activity – book 11-13

Matematika

 • Zaokrouhlování čísel
 • Písemné sčítání a odčítání
 • Slovní úlohy – zápis
 • Geometri – osa souměrnosti

Vlastivěda

 • Významné obce a města okolí, společenské, hospodářské, historické, technické aj. objekty
 • Dopravní síť
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Rostliny – vlastnosti rostlin
 • Stavba rostlin (uč. str. 9-11)

Pracovní činnosti

 • Dokončení práce z minulé hodiny

Výtvarná výchova

 • Instalace nástěnky – podzimní příroda

Hudební výchova

 • Souzvuk – akord a intonace 1., 3., 5. tón
 • Píseň „Od Tábora…“

Tělesná výchova

 • Přetahy, přetlaky – spolupráce ve družstvech

 

Informatika

 • E-mail – základní způsob komunikace na PC
 • Psaní ZAV

 

Doplňující informace pro rodiče

Žádám rodiče, aby urychleně uhradili žákům příspěvek na SRPDŠ – 150Kč. Pokud platil sourozenec, již hradit nemusíte.

Dohlédněte na přípravu žáků do vyučování – viz ELKA.

Prosím opatřete dětem do výtvarné a pracovní výchovy nějakou starší košili, zástěru, tričko apod.

Eva Rusinská, zástup tř. uč. T. Hazuchové

 

Back To Top