Týdenní plán od 5. 10. do 9. 10. 2012

 • 4. A
 • 370× přečteno

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po „b“, „l“, „m“ a „p“ – opakování a procvičování
 • Literatura: hádanka, text zpaměti

Český jazyk – sloh

 • Popis osoby – prezentace

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání – opakování
 • Zaokrouhlování čísel

Vlastivěda

 • Seznámení s jízdním řádem – orientace, vyhledávání (str. 13)

Přírodověda

 • Teplota, čas
 • Hmotnost – opakování

Pracovní činnosti

 • Rozlišování různých druhů papíru – práce s papírem, stříhání, skládání, lepení

Výtvarná výchova

 • Volné téma; Odkrývací technika – voskovka, tuš

Hudební výchova

 • Koncert – hudební skupina Marbo

Tělesná výchova

 • Plavání

Informatika

 • Psaní na PC – ZAV

Doplňující informace pro rodiče

Vybíráme 30,- Kč na hudební skupinu MARBO (8. listopadu).

Prosím o kontrolu učebních pomůcek dle rozvrhu – zapomínání.

Čtvrteletní hodnocení se blíží (14. listopadu), opakujte, procvičujte. Sledujte ELKU.

Eva Rusinská, zástup tř. uč. T. Hazuchové

Back To Top