Týdenní plán od 19. 11. do 23. 11.

 • 4. A
 • 505× přečteno

Český jazyk

 • Pádové otázky, určování pádů – opakování
 • Literatura – rozbor společné četby, zápis do čtenářských sešitů. Modrá štola – pověsti z hor na severu

Český jazyk – sloh

 • Popis děje – prezentace

Anglický jazyk

 • Our family, activity book 14-15
 • Sloveso – HAVE GOT

Matematika

 • Převody jednotek – procvičování
 • Písemné sčítání a odčítání (uč. 24)

Vlastivěda

 • Beseda – minulost naší obce – pověsti místní a pověsti okolí

Přírodověda

 • Dělení rostlin
 • Stavba těla semenných rostlin – kořen, stonek

Pracovní činnosti

 • Výroba svíček

Výtvarná výchova

 • Dokončení práce – viz pracovní činnosti

Hudební výchova

 • Poslech ukázek z hudebních děl
 • Nácvik písně „Sluníčko“

Tělesná výchova

 • Plavání

Informatika

 • Typy oken, složky
 • Psaní krátkého e-mailu kamarádovi ze třídy
 • Psaní ZAV

Doplňující informace pro rodiče

Plánujeme výlet do Krnova – bruslení na ZS (v týdnu od 26. do 30. listopadu).

Eva Rusinská, zástup tř. uč. T. Hazuchové

Back To Top