Týdenní plán od 12. 10. do 16. 10. 2020

Český jazyk

 • pravopis souhláskových skupin
 • koncovky v příponách

Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu

Anglický jazyk

 • Culture – Names in GB

Matematika

 • Písemné násobení 2, 3, 4 cif. činitelem
 • Řešení slovních úloh
 • Trojúhelníky

Vlastivěda

 • Doba osvícenská

Přírodověda

 • Člověk a energie

Informatika

 • Základní způsob komunikace
 • ZAV

Pracovní činnosti

 • Práce s kartonem

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření skutečnosti

Hudební výchova

 • hra na orffovy nástroje a bobotubes

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky
 • Hod míčkem

Doplňující informace pro rodiče

český jazyk matematika vlastivěda přírodověda
procvičování procvičování obrození energie
Back To Top