Týdenní plán od 5. 10. do 9. 10. 2020

Český jazyk

 • Odvozování předponami a příponami
 • Procvičování vyjmenovaných slov

Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu

Matematika

 • Jednotky hmotnosti
 • Písemné násobení 2, 3 ,4 cif. činitelem
 • Vlastnosti úhlopříček

Vlastivěda

 • Život v Baroku

Přírodověda

 • Energetické suroviny
 • Energie v životním prostředí

Informatika

 • Hardwar a softwar
 • Základní způsob komunikace

Pracovní činnosti

 • Makety budov

Výtvarná výchova

 • Kresba růstu rostlin s dotvářením fantazie

Hudební výchova

 • Hra na bobotubes a orffovy nástroje

Tělesná výchova

Back To Top