Týdenní plán od 12. 10. do 16. 10. 2020

Český jazyk

 • Opakování abecedy – POŘÁD SI OPAKUJ VÝČET ABECEDY
 • Druhy vět – pročti si učebnici na str. 23, 24, 25 nebo  a zkus ústně plnit zadané úkoly + na str. 25/3 vypracuj písemně do ČJ  – Š .  K pochopení ti pomůže také video dole v odkazech : Druhy vět.

Čtení

 •  Čítanka – str.30, 31, 32, 33
 • Mimočítanková četba – vyber si libovolnou knihu a čti si třeba chvilku před spaním (potom ji přines do školy – viz SOUTĚŽ)

Psaní

 • Písanka – str. 17
 • Diktát slov – zkus si cvičně třeba na papír: pes, jelen, kotě, chobot, Marek, Alena, okoun, město (DIKTÁT SI MŮŽETE PUSTIT TAKÉ DOLE V ODKAZECH doufám, že bude dostatečně slyšet, pokud ne, připojte si bedýnky, ještě se natáčet stále učím)

Matematika

 • Opakování přičítání k 9,8,7,6,5,4,3,2 – stále trénuj s rodiči v autě, na procházce
 • Odčítání od 11 s přechodem – vypracujte matematika na str. 16, 17

Prvouka

 • V učebnici si pročtěte str. 12, 13 + v pracovním sešitě vypracujte str. 20

Pracovní vyučování

 • nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • nevyučuje se

Hudební výchova

 • nevyučuje se

Tělesná výchova

 • nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 1. Plavecký kurz je prozatím minimálně do konce října zrušen!
 2. Od 14. 10. do 30. 10. je nařízeno distanční vzdělávání, výuka z domu.
 3. Děti, které byly nemocné již před uzavřením školy, budou mít vypracováno vše, co jim bylo zasíláno na EDUPAGE jako probrané učivo.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Oznamovací věty Odčítáme od 11 Les
Tázací věty Odčítání od 11 – procvičování Houby
Český jazyk Matematika Prvouka VV a PV HV
Věta oznamovací Opakování sčítání Les – video Netopýr Já do lesa nepojedu – píseň
Věta tázací Video – vyvození odčítání Přítel lesa Kočka Okolo Frýdku cestička
Diktát slov Video – opakování učiva Nic nedbám
Druhy vět – video

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top