Týdenní plán od 5. 10. do 9. 10. 2020

Český jazyk

 • Mluvení ve větách
 • Pořádek vět
 • Opakování řazení slov podle abecedy

Čtení

 • Recitace
 • Čtení s pochopením
 • Plynulé čtení s výrazem

Psaní

 • Opis, přepis slov, vět

Matematika

 • Přičítání k 9,8,7,6
 • Vyvození přičítání k 5, 4, 3
 • Geometrické tvary, rýsování podle pravítka

Prvouka

 • Les – stromy, keře, rostliny, plody

Pracovní vyučování

 • Překládání, skládání – drak

Výtvarná výchova

 • Zapouštění barev

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Posilovací cvičení
 • Dynamika, postřeh – pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o pravidelnou kontrolu vybavení pouzdra.
 2. Vybírám 200,- Kč na SRPŠ.
 3. 23. 10. třídní akce: Halloween na zámku (uskuteční se dle aktuální epidemiologické situace).

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Pořádek vět Počítání Lesní stromy
Abeceda Procvičování Pohádka

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top