Týdenní plán od 19. 10. do 23. 10. 2020

Český jazyk

 • Druhy vět – věta rozkazovací a přací
 • Projdi si v učebnici ČJ str. 26, 27, 28 – některá cvičení si potrénuj třeba na fólii nebo na papír. Písemně vypracuj na str. 28/ cvičení 6 (opiš 4 libovolné věty do ČJ – Š).

Čtení

 • Přečti si v Čítance str. 34, 35, 36, 37 (Dušičky nezačínej)
 • Čti si ze své zvolené knihy – viz soutěž.

Psaní

 • Písanka – str. 18, 19, 20
 • Diktát – piš do ČJ – Š  (bude opět v odkazech jako video. Kdo nemá možnost si ho pustit, tady je text k nadiktování: domek, tráva, krok, tele, Petr, orel, Karel, Olga, lenoch, Mám ráda studené mléko.)

Matematika

 • Odčítání od 11 – opakování
 • Odčítání od 12 – vyvození: matematika str. 18, 19 (v pondělí natočím video s vyvozením a ihned zveřejním)
 • Do malého modrého sešitu  (M – Š) opiš příklady ze str. 18/ cvičení 3 (jen zelené okno)

Prvouka

 • V učebnici prvouky na str. 14 si s maminkou nebo taťkou dávej hádanky zvířat na obrázku (např. Jak se jmenuje zvířátko pod číslem 17?, Co je to za houbu pod číslem 8? ). Klíč k hádankám  je na boku stránek.
 • Přečti si stranu 16, 17, 18, 19
 • V pracovním sešitě si udělej str. 15, 21

Pracovní vyučování

 • nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • nevyučuje se

Hudební výchova

 • nevyučuje se

Tělesná výchova

 • nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 1. Plánovaný návrat do školy je 2. listopadu.
 2. 28. 10. je státní svátek a následují podzimní prázdniny (29. 10. a 30. 10. + víkend ) – na tyto 3 dny dětem nebudu posílat žádné úkoly ani cvičení.
 3. Během týdne budu doplňovat plán o videa, která mají děti v učivu zorientovat a procvičit. O aktualizaci plánu vás budu informovat prostřednictvím EDU.
 4. K videu Druhy vět – věta rozkazovací a přací – si zapojte bedýnky. Jsem daleko od mikrofonu, je to znát na kvalitě zvuku a nejen zvuku. Prosím o shovívavost. Děkuji!

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka VV a PV HV
Věty rozkazovací Odčítání od 12 – vyvození Živočichové na podzim Halloween – dobroty Hajný je lesa pán
Věty přací Odčítání od 12 – docvičování Ptáci stěhovaví a stálí Halloween – lampička Do lesa
Druhy vět – procvičování Procvičování sčítání Podzim v přírodě Halloween – dušíci Halloween Night ( halloweenská noc)
Diktát – video Odčítání od 12 – video Živočichové (savci, ptáci, ryby)- video Halloween – duch z lízátka Trick or treat  (koleda)
Druhy vět – věta rozkazovací a přací – video

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top