Týdenní plán od 5. 10. do 9. 10. 2020

Čtení

 • Slabiky SA, MA, SÁ, MÁ
 • Rozkládání slabik, čtení písmen
 • Věty se slovem má
 • Sluchové hry
 • ŽA str. 38, 41

Psaní

 • Grafomotorické cviky kapka, vlna
 • ŽA str. 39, 41

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 3
 • Slovní úlohy
 • Psaní číslice 3
 • PS str. 14

Prvouka

 • Živočichové na podzim
 • Podzimní počasí
 • PS str. 13, 14

Pracovní vyučování

 • Vážka – z podzimních plodů

Výtvarná výchova

 • Ježek

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Držení míče jednoruč, obouruč

Doplňující informace pro rodiče

 • Nezapomeňte dát do pořádku pouzdro, nachystat cvičební úbor.
 • Denně skládejte a čtěte v ŽA.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Učení může být hra

 

jazyk český matematika prvouka
hláska a písmenko A,a sčítáme do 3 živočichové
nauč se počítat podzim
plody stromů a rostlin
Back To Top