Týdenní plán od 18.10. do 22.10.

 

Čtení

 • Vyvození hlásky S – pohádka k písmenku
 • Skládání slov, vět
 • Vyvození hlásky P – pohádka
 • Doplňování hlásek do mřížky ke slovům

Psaní

 • Uvolňovací cviky v písance 2

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání do 4
 • nácvik psaní číslic 1, 2, 3, 4
 • Tvoření jednoduchých slovních úloh podle obrázků
 • Psaní sloupečků

Prvouka

 • Podzimní počasí – vhodné oblečení
 • Opakování druhů ovoce a zeleniny
 • Kalendář přírody

Pracovní vyučování

 • Podzimní květina – vystřihování a lepení

Výtvarná výchova

 • Výtvarná dílna p. Hrubého – 22.10. výrobek z hlíny

Hudební výchova

 • Písnička Proč
 • Opakování písniček a rytmizace říkadel

Tělesná výchova

 • Nácvik házení míče horním obloukem
 • Cvičení na lavičkách
 • Pohybová hra

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte složky s písmenky, děti v pátek dostaly od p. Holomucké složky, do kterých se celá složka písmenek zasune a nehrozí její vysypání. Jestli některá písmenka dětem chybí, prosím napište nebo ať mi řeknou a doplníme.          22.10. půjdeme do dílny pana Hrubého, prosím dejte něco staršího dětem na převlečení, budou pracovat s hlínou. Procvičujte čtení slabik, slov a vět u probraných hlásek, počítejte zpaměti příklady do 4. DO TV MUSÍ MÍT DĚVČATA S DELŠÍMI VLASY GUMIČKU!

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top