Týdenní plán od 11. 9. do 15. 9. 2023

Český jazyk

 • Stavba slova, příbuzná slova

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – zážitky z prázdnin

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Pamětné a písemné počítání
 • Geo – bod, úsečka, přímka, polopřímka

Vlastivěda

 • Opakování českých dějin

Přírodověda

 • Podmínky života na Zemi
 • Živá a neživá příroda

Informatika

 • Psaní Zav

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodními materiály

Výtvarná výchova

 • Pozimní krajina – vyjádření skutečnosti

Hudební výchova

 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Poučení o bezpečnosti a hygieně, atletické disciplíny

Doplňující informace pro rodiče

29. 9. je naplánováno ředitelské volno, družina bude v provozu.

Obalit všechny učebnice a připravovat se na výuku podle rozvrhu! Do Vv přinést igelitovvý ubrus nebo noviny. Do Pv na středu zbytky vlny pokud máte.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

M – opakuj JČ – procvičuj vyjmen. slova Vlastivěda Přírodověda
Násobení Význam slov Opakování Neživá příroda
Back To Top