Týdenní plán od 4. 9. do 8. 9. 2023

Český jazyk

 • Opakování učiva 4. ročníku

Český jazyk – sloh

 • Vyprávění zážitků z prázdnin

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Opakování učiva 4. ročníku

Vlastivěda

 • Opakování dějin ze 4. roč.

Přírodověda

 • Opakování učiva

Informatika

 • Nevyučuje se

Pracovní činnosti

 • Bezpečnost a hygiena při práci

Výtvarná výchova

 • Volné zpracování zážitků z prázdnin

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Poučení o bezpečnosti, hygiena při pohybových aktivitách, první pomoc, fair play, patologické jevy, prevence šikany.

Doplňující informace pro rodiče

4. 9. zahájení školního roku 7.45 hod.

5. 9.  a 6. 9. zkrácené vyučování na 4 hodiny, na oběd půjdou žáci v 11.30 hod.

Od čtvrtku 7. 9. výuka podle rozvrhu – každý den končíme ve 12. 20 hod.

Ve čtvrtek 7. 9. společná třídní schůzka v 15.30 hod.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top