Týdenní plán od 18. 6. do 22. 6.

 • 5. A
 • 505× přečteno

Český jazyk

 • Kontrolní práce z ČJ.
 • Neohebné slovní druhy – procvičování.

Český jazyk – sloh

 • Prezentace slohových prací – Dopis.

Anglický jazyk

 • Kolik? – How much?
 • Jídlo a potraviny – Let´s cook!

Matematika

 • Desetinná čísla souhrné opakování.

Vlastivěda

 • Jižní Morava.

Přírodověda

 • Vztahy k životnímu prostředí.

Pracovní činnosti

 • Odevzdávání učebnic.

Výtvarná výchova

 • Kontrola a odevzdávání učebnic.

Hudební výchova

 • Poslechové činnosti.
 • Opakování oblíbených písní.

Tělesná výchova

 • Míčové hry.

Doplňující informace pro rodiče

Ještě nemají všichni žáci zaplacené divadlo – 60 Kč. Dne 25. 6. Slezské divadlo v Opavě, div. předst. Cesta kolem světa za 80 dní. Přineste 70 Kč za PS do ČJ – 6. roč.

Ve dnech 21. a 22. 6. budeme odevzdávat učebnice. / Vygumovat poznámky, polepit porušenou vazbu apod. /

Informujte se o možnosti příspěvku na Pobyt v přírodě (4. – 8. 6. 2012) u svých pojišťoven. Vyzvedněte si formuláře, vyplňte je a urychleně doručte paní učitelce Hajné.

Eva Rusinská, zástup tř. uč.

 

 

 

 

Back To Top