Týdenní plán od 18. 4. do 22. 4.

 • 4. B
 • 649× přečteno

Český jazyk

 • Věta x souvětí, učebnice str. 116-117
 • Procvičování – pracovní sešit str. 60-62
 • Četba a rozbor pověsti Kouzelník Žito

Český jazyk – sloh

 • Nevyučuje se

Anglický jazyk

 • Velikonoční písně a říkadla

Matematika

 • Zlomky – procvičování na pracovních listech
 • Řešení slovních úloh – pracovní sešit

Vlastivěda

 • Poznáváme Moravskoslezský kraj – výlet do Rožnova pod Radhoštěm

Přírodověda

 • Dopravní výchova – cyklista, vybavení kola, bezpečná jízda

Pracovní činnosti

 • Zvyky a obyčeje Velikonoc, kraslice – Valašské muzeum

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Hry ve družstvech

Informatika

 • Zhodnocení prací v programu Malování a Word
 • Psaní všemi deseti

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 18. 4.  – výlet do Rožnova pod Radhoštěm, odjezd autobusem v 7,45 hodin od školy, návrat kolem 16. hodiny.

Od 20. 4. do 26. 4. – velikonoční prázdniny a ředitelské volno.

Příjemné prožití Velikonoc všem žákům i jejich rodinám!

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Back To Top