Týdenní plán od 18. 4. do 22. 4. 2022

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Procvičování zájmen a číslovek

Český jazyk – sloh

 • Popis

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem
 • Slovní úlohy
 • Přímky kolmé a rovnoběžné

Vlastivěda

 • Karlovarský kraj, opakování povrchu ČR

Přírodověda

 • Trávicí soustava, zdravá životospráva

Informatika

 • Psaní Zav

Pracovní činnosti

 • Práce s hlínou

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Melodie vzestupná a sestupná, nová píseň

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

18. 4. – státní svátek

20. 4.  jedeme do Krnova na zdravotní školu – dopolední akce, sraz v 7. 10 hod. před školou.

21. 4. konzultační třídní schůzka od 15.30 do 17.00 hod.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Číslovky Stupňování Jak jíst zdravě Ústecký kraj
Násobení deset. čísel Shoda Karlovarský kraj
Násobení  Číslovky Kůže Středočeský kraj
Back To Top