Týdenní plán od 11. 4. do 15. 4. 2022

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět
 • Hlásky a písmena ď, ť, ň
 • Slabiky a slova
 • Čtení s porozuměním
 • Doplňkové texty
 • str. 42-45

Psaní

 • Nácvik písmene č
 • Slova a slabiky s č
 • Procvičování psaní probraných písmen
 • Opis, přepis, diktát
 • str. 36-37

Matematika

 • Upevňování sčítání a odčítání do 10
 • Sčítání a odčítání do 15
 • Porovnávání a rozklad čísel
 • Dopočítávání, matematické řetězce
 • str. 10-11

Prvouka

 • Čas – hodiny (opakování)
 • Měsíce
 • str. 56

Pracovní vyučování

 • Překládání, skládání, stříhání, lepení, polepování

Výtvarná výchova

 • Vztah postavy a prostředí

Hudební výchova

 • Státní svátek

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti

Doplňující informace pro rodiče

Pravidelně s dětmi čtěte, trénujte pamětné počítání, kontrolujte a doplňujte pomůcky do vyučování (tužky, guma, pastelky, lepidlo, nůžky, fix na tabulku…)

V pondělí 11. 4. – 3D kino ve škole.

Ve čtvrtek 14. 4. – velikonoční prázdniny.

V pátek 15. 4. a v pondělí 18. 4. – státní svátek.

Odkazy k procvičování učiva

Čtení Matematika Prvouka Jiné
Ď, Ť, Ň – přiřaď +, – názorně Poznej čas Jaro, léto, podzim, zima
Přiřaď slovo + a – do 15 Roční období Kvíz
Bouchni krtka (ď, ť, ň) Porovnej Lušti měsíce O 12 měsíčkách
,Vyber odpověď Přiřaď správně Přiřaď měsíce

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top