Týdenní plán od 18. 4. do 22. 4. 2022

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět
 • Hlásky a písmena , tě, ně
 • Slabiky a slova
 • Čtení s porozuměním
 • Doplňkové texty
 • str. 46-49

Psaní

 • Procvičování psaní probraných písmen
 • Písmena ž, ř – slabiky, slova
 • Nácvik písmene ch
 • str. 38-42

Matematika

 • Upevňování sčítání a odčítání do 10
 • Numerace  v oboru 0-15
 • Rozklad, dopočítávání, obchodování
 • Orientace na číselné ose, zobrazování čísel na ní
 • Orientace v tabulce – řádek, sloupec
 • str. 12-15

Prvouka

 • Čas
 • Dny v týdnu, kalendář, datum
 • Orientace v čase
 • str. 57-59

Pracovní vyučování

 • Určování vlastností materiálů

Výtvarná výchova

 • Aprílové počasí – slunce, déšť, duha

Hudební výchova

 • Zvuky – rozlišování síly zvuku
 • Mravenčí ukolébavka

Tělesná výchova

 • Základní pravidla osvojovaných her – školní puttovací turnaj v discgolfu

Doplňující informace pro rodiče

Prosím, kontrolujte dětem pravidelně pomůcky do vyučování (tužky, pastelky, lepidlo, nůžky…)

Ve čtvrtek 21. 4. se konají od 15:30 hod. konzultační třídní schůzky (rezervace na Edupage)

Odkazy na procvičování učiva

Čtení Matematika Prvouka Jiné
Čti a přiřaď Rozklad Poznej čas Mravenčí ukolébavka
DĚ, TĚ, NĚ – kvíz Přiřaď správně Přiřaď měsíce Jaro, léto, podzim, zima
Čti s porozuměním Počítej Dny v týdnu – kvíz
dě, tě, ně – krtek + a – do 15 Dny v týdnu – přiřaď Orientace v čase – odpověz
Slož věty Práskni krtka Anagramy

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top