Týdenní plán od 4. 4. do 8. 4. 2022

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět
 • Hláska a písmeno g, G
 • Slabiky a slova
 • Čtení s porozuměním
 • Doplňkové texty
 • str. 38-41

Psaní

 • Nácvik písmene b
 • Slova a slabiky s b
 • Procvičování psaní probraných písmen
 • Opis, přepis, diktát
 • str. 31-35

Matematika

 • Čísla v oboru 0-15
 • + a – v oboru 0-15
 • Orientace na číselné ose, zobrazování čísel na ní
 • Rozklad čísel
 • str. 5-9

Prvouka

 • Čas
 • Roční období
 • str. 54-55

Pracovní vyučování

 • Velikonoční program

Výtvarná výchova

 • Velikonoční program

Hudební výchova

 • Nota celá
 • Jaro, léto, podzim, zima

Tělesná výchova

 • Přeskoky přes švihadlo

Doplňující informace pro rodiče

Pravidelně s dětmi čtěte, trénujte pamětné počítání, kontrolujte a doplňujte pomůcky do vyučování (tužky, guma, pastelky, lepidlo, nůžky, fix na tabulku…)

Ve středu jedeme do DDM v Krnově na velikonoční program – info na Edupage.

Odkazy na procvičování učiva

Čtení Matematika Prvouka Jiné
Kde je G +, – názorně Roční období Jaro, léto, podzim, zima
Slova s g Sčítání do 15 Učíme se hodiny Roční období s Míšou
Bouchni krtka Odčítání do 15 Poznej čas UčíTelka – roč. období
Co do věty nepatří? + a – do 15 Kvíz Proč máme roč. období?
Přiřaď písmenko Rozlož čísla Půl, celá

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top