Týdenní plán od 4. 4. do 8. 4. 2016

 

Čtení

 • Tvoření slov a vět
 • Hláska a písmeno Ř, ř
 • Rozpočítadla

Psaní

 • Nácvik písmen Ř, ř, Ž, ž
 • Přepis, opis, diktát slov, vět

Matematika

 • Procvičujeme sčítání a odčítání do 10
 • Porovnávání čísel do 20
 • Slovní úlohy
 • PS str. 5 až 7

Prvouka

 • Stromy a keře na jaře
 • Jaro na statku
 • PS str. 49, 50

Pracovní vyučování

 • Modelování, kočička

Výtvarná výchova

 • Výtvarná hra – rozvíjení papírových květů

Hudební výchova

 • Hudebně výrazové prostředky

Tělesná výchova

 • Přeskoky
 • Manipulace s míčem, hry

Doplňující informace pro rodiče

8. dubna v 16 hodin ve velké tělocvičně je připraven program Kouzelné odpoledne.

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český               Matematika                            Prvouka                 
Hláska a písmeno Ř Počítáme do 10 Domácí zvířata a jejich mláďata
Písmena b,p,d Počítáme do 10  
Luštěnky Porovnávání čísel do 20
Slova s l,r    

Zdenka Závodná, třídní učitelka

 

Back To Top