Týdenní plán od 11. 4. do 15. 4. 2016

Český jazyk

 • Slabiky bě, pě, vě, mě – procvičování
 • Věta, souvětí
 • Slovní druhy
 • Pravopis

Čtení

 • Výrazné, plynulé čtení
 • Hodnocení chování a postojů, citů hrdinů
 • Dramatizace pohádky

Psaní

 • Přepis písmen, slov a vět z písanky

Matematika

 • Násobení číslem 3
 • Procvičování násobení a dělení č. 2
 • Řetězové počítání
 • Slovní úlohy
 • Rýsování a měření úseček (přesnost)

Prvouka

 • Popis a určování hospodářských zvířat
 • Ochrana životního prostředí

Pracovní vyučování

 • Sázení, setí

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření vlastního prožitku (mláďata)

Hudební výchova

 • Rytmické rondo
 • Pějme píseň

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky
 • Postřeh
 • Základy vybíjené
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve čtvrtek 21. 4. od 15.30 do 17.30 proběhnou informativní třídní schůzky.
 2. Zkontrolujte dětem psací, kreslící a rýsovací pomůcky.
 3. K opakování a procvičování učiva využívejte odkazy na plánu.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Matematika Český jazyk Prvouka Různé
Školákov Slovní druhy  Ptáci Hurvínek
Najdi poklad Doplň  Hospodářská z. Nachlazení
Závody miminek Pravopis  Domácí zvířata  
Násobení a dělení 2 Abeceda    
Slovní úlohy Bě, pě, vě…    
  Druhy slov    
Back To Top