Týdenní plán od 11. 3. do 15. 3.

 

Český jazyk

 • Opakování vyjmenovaných slov po s
 • Vyjmenovaná slova po v
 • Lv – základy techniky mluveného projevu, gesta a mimika
 • Čtení pověstí před publikem

Anglický jazyk

 • UNIT 8 In the playground
 • Oblečení

Matematika

 • Opakování násobení a dělení
 • Dělení se zbytkem – násobky 2 – 5
 • Geo – úsečka a kružnice

Prvouka

 • Dělení rostlin
 • Části kvetoucích rostlin, typy kořenů

Pracovní činnosti

 • Příprava na jarní svátky – výzdoba oken

Výtvarná výchova

 • Malování na sklenice

Hudební výchova

 • Písnička Koulelo se koulelo, velikonoční říkadla

Tělesná výchova

 • Vybíjená, cvičení na žebřinách

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 13.3. konzultační schůzka od 15.30 do17.30 ve třídě.

Do Vv potřebují žáci stará trika, budeme malovat nesmyvatelnými barvami! Kontrolujte pouzdra, nezapomeňte po prázdninách cvičební úbor a ručník do třídy.

V pátek 22.3. pojedeme bruslit – více na třídní schůzce a ELCE.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top