Týdenní plán od 18. 3. do 22. 3.

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po v, z
 • Opakování – podstatná jména a slovesa
 • Čtení podle zadání v čítance – hlasité čtení
 • Velikonoční přání – sloh

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba – a baby, a boy, a girl…

Matematika

 • Dělení se zbytkem – násobky čísel 2 až 5
 • Slovní úlohy
 • Geo – kružnice, tělesa, geometrické tvary

Prvouka

 • Kvetoucí rostliny
 • Části rostlin – kořeny a listy, květy a plody

Pracovní činnosti

 • Sádrová zvířátka

Výtvarná výchova

 • Papírová pásová vystřihovánka

Hudební výchova

 • Opakování písní, velikonoční říkadla

Tělesná výchova

 • 22.3. bruslení

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte známky na ELCE a informaci o bruslení.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top