Týdenní plán od 18. 3. do 22. 3. 2013

Český jazyk

 • Koncovky přídavných a podstatných jmen.
 • Vyjmenovaná slova.
 • Zájmena.
 • Učebnice str.106-111.

Český jazyk – sloh

 • Reklamní kampaň a manipulace s lidmi.

Anglický jazyk

 • My free time.

Matematika

 • Aritmetický průměr.
 • Písemné násobení a dělení.
 • Zlomky.
 • Geometrie: osa úhlu.
 • Učebnice str. 6-9.

Vlastivěda

 • Rakousko.
 • Shrnutí učiva o střední Evropě.

Přírodověda

 • Soustava dýchací a vylučovací.

Pracovní činnosti

 • Pěstování rostlin hydroponicky.

Výtvarná výchova

 • Experimentální činnost s využitím dekorativní tvorby v bytovém prostředí

Hudební výchova

 • Čtyři koně jdou.
 • Menuet.
 • W. A. Mozart.

Tělesná výchova

 • Gymnastika.
 • Sportovní hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 27. 3. pojedeme do Krnova bruslit – žáci budou mít s sebou i helmu.
 • Doplaťte třídní fond.
 • Informace a známky kontrolujte pravidelně na EL-CE.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top