Týdenní plán od 11. 2. do 15. 2. 2013

Český jazyk

 • Souhlásky obojetné – seznámení.
 • Názvy slovních druhů.
 • Slabikotvorné l, r.
 • Učebnice str. 70 až 72

 

Čtení

 • Honzíkova cesta.
 • Čítanka str. 87 až 90.

Psaní

 • Písanka str. 12, 13.

Matematika

 • Geometrická tělesa.
 • Sčítání a odčítání do 100.
 • Rýsování a měření úseček.

Prvouka

 • Kalendář str. 42, 43.
 • PS str. 50.
 • Test : kalendářní rok( kolik má rok měsíců, vyjmenovat je, zařadit do ročních období)

Pracovní vyučování

 • Přišívání knoflíků.

Výtvarná výchova

 • Roční období – Sluníčko.

Hudební výchova

 • Rozvíjení hlavového tónu.
 • Výslovnost souhlásek na konci slov.

Tělesná výchova

 • Nácvik přehazované.

Doplňující informace pro rodiče

Prosím, chystejte dětem brusle, ukončili jsme plavání, začneme bruslit.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top