Týdenní plán od 4. 2. do 8. 2. 2013

Český jazyk

 • Měkké souhlásky – ni.
 • Opakování a procvičování učiva.
 • Diktát str. 63, cv. 3.

Čtení

 • Honzíkova cesta
 • Čítanka str. 82 až 85.
 • Návštěva knihovny v Městě Albrechticích.

Psaní

 • Písanka str. 7, 8.

Matematika

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu desítky.
 • Odčítání od 100.
 • PS str. 27, 28.

Prvouka

 • Kalendářní rok. Měsíc po měsíci str. 40, 41.
 • PS str. 50.

Pracovní vyučování

 • Přišívání knoflíku.

Výtvarná výchova

 • Uplatňování poznatků o reliéfní kompozici.

Hudební výchova

 • Nástup 1. a 5. stupně.

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřed na zvýšené podložce.
 • Kotoul vzad.

Doplňující informace pro rodiče

Ve školní knihovně jsme si zapůjčili knížku Honzíkova cesta, ale knížek máme pouze 18 kusů. A to nestačí pro všechny děti. Pokud máte doma tuto knihu, pak budu ráda, když si ji děti donesou do školy. Ve čtvrtek navštívíme městskou knihovnu.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top