Týdenní plán od 18. 2. do 22. 2. 2013

Český jazyk

 • Podstatná jména.
 • Vlastní jména osob.
 • Učebnice str. 74 až 76.

Čtení

 • Přednes básní k recitační soutěži.
 • Čítanka str. 93 až 96.

Psaní

 • Písanka str. 14, 15.

Matematika

 • Dokončení pracovního sešitu č. 5.
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel.
 • Přímka.

Prvouka

 • Orientace v čase podle hodin.
 • Učebnice str. 45.
 • PS str. 53, 54.

Pracovní vyučování

 • Práce se stavebnicí.

Výtvarná výchova

 • Linie – zhušťování a zřeďování čar.

Hudební výchova

 • Noty.

Tělesná výchova

 • Bruslení.

Doplňující informace pro rodiče

V pátek 22. 2. 2013 pojedeme do Krnova bruslit. Informace uvedu na El -ce.

Děti si do prvouky přinesou papírové hodiny.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top