Týdenní plán od 11. 10. do 15. 10. 2021

Český jazyk

 • Párové souhlásky uvnitř slov  v-f, z-s, ž-š
 • Párové souhlásky uvnitř slov b-p, d-t, ď-ť, h-ch
 • Hlasité čtení, větný přízvuk, texty z čítanky
 • Psaní – odstraňování nedostatků ve kvalitativních i kvantitativních znacích písma
 • Písanka str. 10, 11

Anglický jazyk

 • Basic phrases: Can I borrow?, This is …, Here you are. please, thank you

Matematika

 • Násobilka 8, 9
 • Slovní úlohy s využitím násobilky  n krát více, n krát méně

Prvouka

 • Naše vlast, státní symboly
 • Evropa
 • Uč. str. 13, 14

Pracovní činnosti

 • Jednoduché kartonážní práce

Výtvarná výchova

 • Sledování základních přírodních zákonitostí na tvarově zajímavých rostlinách a stromech

Hudební výchova

 • Rytmizace říkadel – hra na ozvěnu
 • Pekla vdolky, Vyletěla holubička

Tělesná výchova

 • Průpravné cviky pro nácvik kotoulu vzad

Doplňující informace pro rodiče

 • V tomto týdnu pokračujeme v on-line výuce podle školního rozvrhu – kromě výchov – ty budou děti plnit samostatně, nezapomínejte také průběžně procvičovat učivo – viz odkazy v tabulce
 • Naplánované schůzky najdou děti v kalendáři Teams
 • Děkuji za odesílání vypracovaných domácích úkolů 🙂

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka Pč, Vv
Párové souhlásky – procvičuj Násobilka 8 – procvičuj Státní symboly Domečky z krabiček 1
Násobilka 9 – procvičuj Hymna ČR Domečky z krabiček 2
Slovní úlohy Evropa – video Otisk listů
Back To Top