Týdenní plán od 11. 1. do 15. 1. 2016

 

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem
 • Mluvnické kategorie u podstatných jmen
 • Pololetní písemná práce

Český jazyk – sloh

 • Výpisek

Anglický jazyk

 • Time, watches, telling the tima

Matematika

 • Písemné dělení 2 cif. dělitelem
 • Dělení 1 000 – 1 000 000
 • Ge: osa a střed úsečky
 • Pololetní písemná práce

Vlastivěda

 • Světadíly a oceány

Přírodověda

 • Podnebné pásy – opakování.

Pracovní činnosti

 • Výrobek z látky

Výtvarná výchova

 • Proporce lidského těla – dokončení

Hudební výchova

 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Linky důvěry, poradny pro děti
 • Prevence šikany
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

                          Grčková Ludmila, tř. uč.

 

matematika

český jazyk

velká čísla shoda
Back To Top