Týdenní plán od 11. 1. do 15. 1. 2021

Český jazyk

 • Procvičování VS, slovních druhů a sloves.
 • Podstatná jména – mluvnické kategorie, skloňování pod. jmen rodu středního.
 • Zápis do ČD.

Český jazyk – sloh

 • Popis.

Anglický jazyk

 • English across the curriculum – Wild animals.

Matematika

 • Zaokrouhlování a porovnávání.
 • Sčítání a odčítání čísel v daném oboru.
 • G: rovnoběžky, kolmice.

Vlastivěda

 • Kraje ČR.

Přírodověda

 • Ptáci.
 • Ryby.

Informatika

 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí. Psaní ZAV.
 • Metody a nástroje vyhledávání informací.

Pracovní činnosti

 • Stavby ze sněhu.

Výtvarná výchova

 • Já a moji příbuzní.

Hudební výchova

 • Referát.

Tělesná výchova

 • Pobyt v přírodě – vycházka.

Doplňující informace pro rodiče

 • Do pátku  15. 1. 2021 zaslat zápis do ČD a referát do HV.
 • Všem rodičům děkuji za spolupráci.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

ČJ a M Př a Vl
Životnost

Vzory středního r.

Přiřazování ke vzorům 1

Přiřazování ke vzorům 2

Pády 1

Pády 2

Pamětné +, – 1

Pamětné +, – 2

Pamětné +, – 3

Ptáci 1

Ptáci 2

Ryby 1

Ryby 2

Ryby 3

Kraje ČR 1

Kraje ČR 2

Back To Top