Týdenní plán od 17. 6. do 21. 6.

 • 4. A
 • 1135× přečteno

Český jazyk

 • Opakování, procvičování učiva
 • Společná četba
 • Poslechy ukázek, DVD

Matematika

 • Opakování, procvičování učiva

Vlastivěda

 • 20. století

Přírodověda

 • Ekologie

Pracovní činnosti

 • Dokončení prací

Výtvarná výchova

 • Volné téma

Hudební výchova

 • Poslechy hudebních ukázek

Tělesná výchova

 • Atletické dopoledne

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 17. 6. zkoušky Mladý cyklista. Ve středu 19. 6. závěrečná klasifikace. Ve čtvrtek 20. 6. odevzdávání učebnic.

Úhrada za prac. sešity do 5. tř. a jízdné do Krnova viz písemná info do 26. 6.

Nepřítomnost žáka ve výuce – nutná písemná omluvenka na elce!!!

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top