Týdenní plán od 17.11. do 21.11.2014

Čtení

 • Čtení otevřených slabik, vázané spojování slabik.
 • Dokončení ŽA – str.22.
 • Vyvození – Y, y (slabiky a slova).
 • Úvod do slabikáře.
 • Čtěte z volných listů a z odkazů.

Psaní

 • Procvičování psaní písmen a slabik na tabulky.
 • Opis, přepis a diktát.
 • Písmeno – m, slabiky – la, lo.
 • Psaní číslice 6.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 5 – slovní úlohy.
 • Pracovní listy.
 • Učebnice str.25-26.
 • Procvičujte učivo dle odkazů.

Prvouka

 • Příbuzenské vztahy.
 • Bydlení – můj pokojíček.
 • Zaměstnání.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – obkreslování dle šablony, vystřihování, lepení.

Výtvarná výchova

 • Práce s vodovými barvami – zapouštení.

Hudební výchova

 • Písnička se zimní tématikou.
 • Pohybová hra.

Tělesná výchova

 • Akrobacie, taneční krok, klus, běh.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Obalit novou učebnici – slabikář.
 2. Pokládat písmenka ze složky, a pak rychle a bezchybně číst.
 3. Také zrychlit vázané čtení slabik ve slova.
 4. Děti mají v notýsku čtvrtletní vysvědčení.

Irena Santariusová, třídní učitelka

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Slabiky s J,j Sčítání a odčítání do 5 Moje rodina
Písmeno Y,y Domino Povolání dospělých
Slabiky s y Procvičuj plus a mínus do 5 Povolání dospělých 2
Slova, věty s y Větší, menší, rovná se do 5  
Back To Top