Týdenní plán od 17. 10. do 21. 10. 2011

Čtení

 • Opakování hlásky a písmene M, m
 • Čtení a skládání slabik so, sa, su, lo, la, lu
 • Syntéza slabik mo, ma, mu
 • Čtení pracovního listu
 • Vyvození písmene a hlásky E, e

Psaní

 • Uvolňovací cviky str. 28, 29
 • Nácvik písmene l – ve fialové písance

Matematika

 • Odčítání čísel do 3
 • Sčítání čísel do 3
 • Sloupečky ve školním sešitu
 • Nácvik 4 – ve fialovém sešitu

Prvouka

 • Podzim na zahradě a na poli
 • Opakujeme: dopravní značky, adresu bydliště, počasí na podzim, chování zvířat na podzim

Pracovní vyučování

 • Bezpečnost při práci s nástroji. Vykrajování.

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení smyslů pro výtvarný rytmus

Hudební výchova

 • Pantomima
 • Píseň Starý medvěd vzdychá

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem

Doplňující informace pro rodiče

Dramatizujeme báseň Strašidla, děti si mohou přinést kousek záclony na obleček.

Prosím, doplaťte VV – 50 korun.

Pokud máte doma vykrajovátko medvěda, prosím, pošlete po dítěti do školy. Děkuji.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top