Týdenní plán od 10. do 14. ledna

Český jazyk

 • měkké souhlásky, slabiky
 • podstatná jména, slovesa, spojky
 • str. 61-64

Čtení

 • pohádky
 • 2. díl str. 24-27

Psaní

 • opis, přepis
 • str. 33-34

Matematika

 • +, – dvojciferných čísel
 • písemné +, –
 • slovní úlohy
 • bod, úsečka, přímka
 • str. 28-30

Prvouka

 • stavba těla – opakování
 • nemoc, úraz, naše zdraví
 • str. 38-39, PS str. 45-47

Pracovní vyučování

 • šití předním stehem (jehla, nit)

Výtvarná výchova

 • tvary a funkce lidských výtvorů

Hudební výchova

 • doprovod písní na Orfovy nástroje
 • 2/4, 3/4 takt

Tělesná výchova

 • manipulace s míčem, přihrávka, technika chytání
 • vrchní přihrávka jednoruč, driblink

Doplňující informace pro rodiče

Na středu si děti přinesou jehlu a nit. V pouzdrech budou mít 2 tužky a 1 na rýsování!!! Všechny ostrouhané. Neustále jsou děti, které nemají správně vybavená pouzdra.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top