Týdenní plán od 17. do 21. ledna

Český jazyk

 • měkké souhlásky
 • opakování tvrdých souhlásek
 • str. 65-69

Čtení

 • divadlo, jeviště, herec
 • články se zimním obsahem
 • str. 36-41

Psaní

 • velká a malá písmena
 • opis, přepis na volný list

Matematika

 • +, – dvojcif. čísel
 • sčítání do 100 s přechodem přes 10
 • opakování
 • 6. díl str. 1-3

Prvouka

 • naše zdraví
 • hygiena a čistota
 • lékárnička

Pracovní vyučování

 • navlékání nitě, uzlík
 • přišívání knoflíků

Výtvarná výchova

 • lidské výtvory

Hudební výchova

 • deklamace říkadel

Tělesná výchova

 • plavání

Doplňující informace pro rodiče

Na středu budou děti opět potřebovat jehlu a nit, přinesou si také knoflíky.

Apeluji znovu na správnou výbavu pouzder – tužky, pera, nůžky… Také pravítko.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top