Týdenní plán od 3. do 7. ledna

Český jazyk

 • měkké souhlásky, slabiky
 • str. 59-60

Čtení

 • orientace v textu
 • co rádi čteme
 • str. 58-61

Psaní

 • opakování psacích písmen a číslic
 • str. 31-32

Matematika

 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel, písemné +, –
 • bod, úsečka – procvičování
 • str. 24 – 27

Prvouka

 • člověk, naše tělo, smysly
 • str. 36, 37, PS str. 40

Pracovní vyučování

 • zdokonalování v navlékání nitě, uzlík

Výtvarná výchova

 • co jsem našel (našla) pod stromečkem

Hudební výchova

 • zvuk, tón, melodie

Tělesná výchova

 • plavání

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu jedeme plavat, nezapomeňte vypravit děti včas. Opět překontrolujte pouzdra, pastelky atd. Budeme rýsovat, je nutné mít vhodné tužky a pravítko. Na středu si děti přinesou jehlu a nit.

Tento týden si děti mohou nosit do školy dárečky, které našly pod stromečkem.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top