Týdenní plán od 17. do 21. května 2010

Čtení

 • Kouzelný les
 • čítanka str. 24-29

Psaní

 • opis, přepis, diktát
 • správné držení pera

Matematika

 • PS str. 21-23
 • vztahy o několik více, o několik méně
 • vyvození sčítání s přechodem přes desítku (9+3=9+1+2)
 • početní diktát na sčítání a odčítáné do 20 bez přechodu desítky

Prvouka

 • PS str. 46-47
 • poznáváme hodiny

Pracovní vyučování

 • Manipulace s drobnými předměty – navlékání korálklů

Výtvarná výchova

 • Život v lese – malba

Hudební výchova

 • Nácvik písně Co je v lese

Tělesná výchova

 • Rychlý běh z místa
 • Hod

Doplňující informace pro rodiče

 • Děti budou denně potřebovat papírové hodiny.
 • Cena fotky je 25 Kč.
 • 25. května proběhne třetí sběrný den programu Recyklohraní.
 • Nezapomeňte na třídní schůzky – informace ke školnímu výletu, platbě za pracovní sešity pro 2.ročník a především informace o prospěchu a chování dětí.
 • V pondělí čte dětem Adlélka. Další kolo čtení kamarádům začneme od 24. května. Děti si v klidu mohou začít připravovat další ukázky.

Třídní učitelka Jitka Hlaváčková

Back To Top