Týdenní plán od 17. 12. do 21. 12. 2012

Český jazyk

 • Tvrdé souhlásky dy, ty, ny.
 • Učebnice str. 51 až 53.

Čtení

 • Čítanka str. 61 až 64.

Psaní

 • Písanka str. 29 až 32.

Matematika

 • Sčítání celých desítek do 100.
 • Odčítání celých desítek do 100.
 • PS str. 11 až 13.
 • G: bod.

Prvouka

 • Proměny přírody v zimě, zimní sporty.

Pracovní vyučování

 • Vánoční svícen

Výtvarná výchova

 • Dokončení výkresu Betlém,děti budou potřebovat černý fix.

Hudební výchova

 • Koledy

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

V úterý jedeme plavat.

Ve středu hrajeme v 10 hodin Vánoční příběh pro MŠ.

V pátek budeme mít vánoční besídku. Děti přinesou dáreček pro kamaráda, trochu cukroví, smrkové větvičky na vánoční svícen, mašličku a svíčku. Mohou si přinést hračky.

V dalším týdnu budou vánoční prázdniny. Sejdeme se 3. ledna 2013.

Všem vám přeji hezké vánoční svátky, v novém roce mnoho radosti a málo strasti.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top