Týdenní plán od 17. 6. do 21. 6.

Český jazyk

 • Procvičování abecedy
 • Opakování učiva – tvrdé a měkké souhl.

Čtení

 • Četba na pokračování
 • Čtení s porozuměním
 • Divadelní představení 5.tř.

Psaní

 • Písanka str. 14

Matematika

 • Ptrocvičování násobení a dělení 2, 3, 4, 5
 • Slovní úlohy

Prvouka

 • Opakování učiva – kartičky

Pracovní vyučování

 • Poznávání vlastností materiálů

Výtvarná výchova

 • Tvary a funkce lidských výtvorů

Hudební výchova

 • Karaoke

Tělesná výchova

 • Běh na50m s nízkým startem
 • Vytrvalý běh do 10 min prokládaný chůzí

Doplňující informace pro rodiče

Do koce týdne zaplaťte pracovní sešity do 3. tř. – 390,- Kč.

Procvičujte dělení 2, 3 , 4, 5, denně čtěte.

Back To Top